/ / / Apsardzes pakalpojumu nepieciešamība šodien

Apsardzes pakalpojumu nepieciešamība šodien

Apsardzes pakalpojumu nepieciešamība šodien

Apsardzes pakalpojumi – šodienas nepieciešamība

Apsardzes pakalpojumi šobrīd ir pieprasīti starp privātpersonām, kuras rūpējas par savu drošību un izprot cilvēka veselības cenu. Dažreiz, lai nodrošinātu pilnīgu objekta un cilvēku drošību, kuri atrodas objektā, nepieciešams pasākumu komplekss, kuru vidū īpašu vietu ieņem fiziskā apsardze. Drošības darbinieka klātbūtne objektā nodrošina aizsardzību kā fiziskām personām, tā arī īpašumam, kas atrodas teritorijā.

„Rīgas Apsardzes Sabiedrība” jau 20 gadus sniedz Latvijas iedzīvotājiem drošības pasākumus, nodrošinot augsti kvalificētus drošības pakalpojumus. Mūsu holdinga kompānijas klienti var pilnā mērā izbaudīt pilnvērtīgu dzīvi, veikt uzņēmējdarbību, tai pat laikā saglabājot mieru, jo mēs esam gatavi sniegt ne tikai fiziskās aizsardzības pasākumus, bet arī nodrošinām apsardzes signalizācijas un citus profesionālus drošības pasākumus.

„Rīgas Apsardzes Sabiedrība” – fiziskā apsardze

Mūsu kompānija visaugstākajā līmenī piedāvā personas fiziskās drošības organizēšanu, izmantojot augsti kvalificētu speciālistu palīdzību un jaunākās drošības tehnoloģiju inovācijas.

Mūsu darbinieki ir spējīgi novērst draudus klienta dzīvībai un veselībai, pielietojot profesionālu drošības pasākumu izstrādi.

Apsardzes darbinieka tiešajos pienākumos ietilpst:

  • Klienta pārvietošanās maršruta organizēšana.
  • Klienta atrašanās vietas novērošana (māja, darbs).
  • Trešo personu pārbaude, kas nonāk saskarē ar klientu.
  • Īslaicīgas atrašanās vietas pārbaude.
  • Potenciāli bīstamo klientam objektu un personu bloķēšana.
  • Apsardzes signalizācijas uzstādīšana, nepieciešamības gadījumā vai pēc pasūtītāja pieprasījuma.

Turklāt, „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” darbinieki, spēj sniegt drošību - masu, sabiedrisko pasākumu laikā, garantē materiālo vērtību piegādes nodrošināšanu.

Lai izmantotu mūsu kompānijas pakalpojumus, Jums nepieciešams atstāt savu pasūtījumu mūsu mājas lapā vai sazināties ar operatoru, un uzzināt visu nepieciešamo informāciju. Mūsu darbība ir pilnībā sertificēta un atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas paredzēti Latvijas Republikā.