/ / / Ugunsgrēka trauksmes signalizācija – ugunsdrošības aizsardzības sistēma

Ugunsgrēka trauksmes signalizācija – ugunsdrošības aizsardzības sistēma

Ugunsgrēka trauksmes signalizācija – ugunsdrošības aizsardzības sistēma

Ugunsdrošības signalizācija tiek uzstādīta objektos, lai savlaicīgi atklātu aizdegšanās vietas, kā arī veiktu darbības, kas novērstu uguns talāku izplatīšanos. Ugunsdrošība pat ir svarīgāka par objekta apsardzi. Ja lēmumu, vai nodrošināt objekta apsardzi pieņem pats īpašnieks, tad ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana noteikta tipa objektos ir obligāta prasība. Neviens supermārkets, ofisa ēka, mācību iestāde vai slimnīca nedrīkst strādāt bez šādas signalizācijas.

Firma „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” veic jebkuras sarežģītības līmeņa projektēšanas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmu montāžas pakalpojumus uz izdevīgiem nosacījumiem. Mēs izmantojam vismūsdienīgākās iekārtas un varam radīt sistēmas, kurās izmantoti droši siltuma, gāzes, dūmu un kombinētie detektori, kuriem piemīt augsta jūtība un minimāli viltus trauksmes ieslēgšanās riski.

Ugunsdrošības signalizācija – riski

Ugunsdrošības signalizācija un tās funkcionalitāte tiek noteikta atkarībā no apsargājamā objekta tipa. Tā var izpildīt paziņošanas funkciju un norādīt uguns perēkļa lokalizācijas koordinātes, bet var arī veikt veselu darbību kopumu, lai novērstu ugunsgrēka izplatību un nodrošināt cilvēku drošību.

Ugunsdrošības aizsardzības sistēma ugunsgrēka gadījumā var:

  • Paziņot par ugunsgrēka izcelšanos;
  • Atslēgt ventilāciju un palaist dūmu novadīšanas sistēmu;
  • Ieslēgt avārijas apgaismošanas sistēmu ar izgaismotām evakuācijas ceļu norādēm;
  • Veikt automātisku avārijas izeju atbloķēšanu;
  • Atslēgt energoapgādi;
  • Citas funkcijas, kuras pieprasa ugunsdrošība.

No norādīto darbību operatīvas veikšanas ir atkarīgas ne tikai cilvēku dzīvības, bet arī zaudējumu apmērs, kuru radīs ugunsgrēks pirms to likvidēs.

Firma „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” strādā ar dažādām ugunsgrēka trauksmes signalizācijām, kuras aizdegšanās gadījumā paziņo objekta īpašniekam un atbildīgajam par ugunsdrošību objektā, informē ugunsdzēsēju dienestu utt.