/ / Drošības koncepcijas izstrāde

Drošības koncepcijas izstrāde

Mūsdienās uzņēmumos ar vadības un ražošanas procesu apsardzes nodrošināšanas jautājumiem nodarbojas dotā uzņēmuma drošības dienests vai apsardzes firma, kuras darba pamatā ir uzņēmuma drošības koncepcija.

Uzņēmuma drošības koncepcijai ir jādod atbildes uz dažiem ļoti vienkāršiem jautājumiem:

 • Kādām personām un objektiem ir nepieciešama aizsardzība;
 • Kādi draudi var rasties uzņēmuma darba procesā;
 • Kas un kā aizsargās uzņēmumu no iespējamiem draudiem;
 • Kādas sistēmas ir nepieciešams nodarbināt, lai nodrošinātu uzņēmuma drošību un kā tiem jādarbojas.

Holdinga apsardzes kompānija „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” piedāvā drošības koncepcijas izstrādi jūsu uzņēmumam. Drošības koncepcija – tā ir analīze un rekomendācijas lai samazinātu vai novērstu tādus nelabvēlīgus faktorus:

 • kriminālus un teroristiskus draudus (fiziskā aizsardzība no ielu noziedzības, aizsardzība no izspiešanām, krāpšanas, ka arī citām prettiesiskām darbībām);
 • kompānijas informācijas drošības draudi (attiecīgā līmeņa dokumentu konfidencialitātes, datoru datu, komunikācijas saglabāšana);
 • kompānijas uzņēmuma drošības draudi (komercnoslēpuma aizsardzība un uzņēmuma interešu aizsardzība konkurētspējīga vidē);
 • stihiskas izcelsmes draudi (tehniska rakstura ārkārtas situācijas, utt.)

Drošības koncepcija tiek īpaši izstrādāta katrai kompānijai, jo tai jāatspoguļo katras konkrētas kompānijas individuālās īpatnības un jānodrošina katras tas sastāvdaļas drošība, līdz pat vismazākajai skrūvei kopējā sistēmā, kā arī kompānijas drošību kopumā.

Drošības koncepcija, ko piedāvā „Rīgas Apsardzes Sabiedrības” speciālisti, atšķiras ar savu metodoloģisko bāzi, pateicoties kam kompānijas drošības nodrošināšanas darbi var tikt savesti līdz precīzam instrukcijām, metožu un paņēmienu aprakstiem. Pie tam, dotās instrukcijas attēlos ne tikai acīmredzamo draudu novēršanas metodes, bet arī ieteicamas personāla reakcijas uz bīstamo faktoru ietekmi, kuru rašanas bija mazticama vai vispār netika paredzētā koncepcijā.

Kompānijas drošības koncepcijas izstrādes stadijā, „Rīgas Apsardzes Sabiedrības” speciālisti veic sekojošus darbus:

 • Esošo un potenciālo negatīvo faktoru analīze, kas apdraud kompānijas drošību;
 • Kompānijas drošības dienesta izveide, vai eksistējošas drošības sistēmas audits un rekomendāciju izstrāde tas uzlabošanai (vadītāja personīgais aizsardzības dienests, tehniskās drošības sistēmas utt.);
 • Kompānijas esošas drošības sistēmas darbinieku profesionāla līmeņa paaugstināšana;
 • Ieteikumu un uzvedības normu izstrāde kompānijas darbiniekiem ārkārtas situācijās;
 • Apmācības un mācību situācijas ar kompānijas un drošības dienesta darbiniekiem.

Kompānijas drošības koncepcija tiek izstrādāta, pamatojoties uz rūpīgu analītisko pētījumu, bet skaidru norādījumu un precīzu ieteikumu izstrāde kompānijas drošības dienesta darbam nav iespējama bez ilggadējas nopietnas pieredzes šajā joma.

Pasūtīt pakalpojumu