/ / Miessardzes pakalpojumi

Miessardzes pakalpojumi

Holdinga apsardzes kompānijas “Rīgas Apsardzes Sabiedrība” darbinieki veiks visus nepieciešamus pasākumus klienta un viņa ģimenes locekļu drošības nodrošināšanai, kā arī garantē jums aizsardzību ārkārtas situācijās.

Miessardzes pakalpojumi ir vispersonīgākie no visa piedāvāta apsardzes pakalpojumu klāsta.

Mūsu miessargu speciālā fiziskā sagatavotība un ieroču rīkošanas iemaņas, spēja ātri prognozēt un novērtēt situāciju, kā arī pieņemt pareizu lēmumu – garantē jums un jūsu tuviniekiem maksimālo aizsardzību.

Miessardzes pakalpojumi ietver:

  • Klienta un viņa ģimenes locekļu aizsardzību ārkārtas situācijās;
  • Informācijas vākšanu, prognozēšanu, savlaicīgu situācijas un reālo risku novērtēšanu;
  • Iespējamo draudu avotu kontroli;
  • Tiesisku pasākumu veikšanu, kas vērsti uz klienta un viņa ģimenes locekļu dzīvības, veselības un īpašuma aizsardzību;
  • Papildus pakalpojumi pēc vienošanās .

Pirms apsardzes pakalpojumu līguma parakstīšanas, holdinga apsardzes kompānijas „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” speciālisti veic apsargājamās personas atrašanas vietu komplekso izpēti, kontaktu informācijas un pārvietošanas grafiku analīzi, kā arī izstrādā aizsardzības variantus.

Apsardzes pakalpojumu cena tiek noteikta un saskaņota ar klientu, ņemot vērā apsardzes pasākumu sarežģītības pakāpi, bīstamības pakāpi un apsardzes veidu.

Pasūtīt pakalpojumu