/ / Objektu tehniskā apsardze

Objektu tehniskā apsardze

Holdinga apsardzes kompānija „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” nodrošina gan fizisko gan juridisko, tai skaitā arī valsts iestāžu drošību, izmantojot vismodernākās tehnoloģijas un apsardzes metodikas. Mēs piedāvājam inovatīvus risinājumus apsardzes pakalpojumu jomā, kas ir saistīti ar tehnisko drošības sistēmu izstrādi un uzstādīšanu.

Mūsdienās tehniskas drošības sistēmas ir kļuvušas par kompānijas neatņemamu drošības daļu.

Apsardzes īstenošana ar tehniskajām drošības sistēmām vai tehniskā (pults) objektu apsardze – tas ir diennakts monitorings par apsardzes signalizācijas sistēmu vai videonovērošanas sistēmu stāvokli, kuras ir uzstādītas objektos, izmantojot mobilo ekipāžu izbraukumus, kad tiek saņemts trauksmes signāls.

Tehniskā objektu apsardze ļauj izslēgt nesankcionētas iekļūšanas risku apsargājamā objektā vai citas prettiesiskas darbības, nodrošināt pilnīgu īpašuma un cilvēku dzīvības aizsardzību.

Īpašuma apsardze un drošības nodrošināšana ar tehniskiem līdzekļiem ietver sevī:

  • Apsardzes sistēmu uzstādīšanu un to apkopi, ko veic sertificēti speciālisti;
  • Objektā notiekošo notikumu fiksācija (sistēmas ieslēgšana apsardzes režīmā un noņemšana no apsardzes) ar precizitāti līdz 1 sek. Centrālā apsardzes pults atmiņā un rakstiska informācija pēc klienta pieprasījuma par objekta stāvokli;
  • Trauksmes poga mobilas apsardzes grupas izsaukšanai;
  • Dažu kanālu izmantošana informācijas pārraidei (dublēšana);
  • Datu pārraides kanālu pastāvīga kontrole;
  • Informēšana ar sms palīdzību par sistēmas ieslēgšanu apsardzes režīmā un par izslēgšanu un par trauksmes signāliem;
  • Videokameru uzstādīšana ar attēla radīšanu internet on-line režīmā, kas ļauj jums kontrolēt objektu jebkura laikā un jebkura vietā;
  • Sistēmu ieviešana digitālas video informācijas pārraidei jebkuros tīklos.

Ja apsargājamā objektā ir uzstādītas tehniskas apsardzes sistēmas, tad trauksmes signāls pa pamat kanālu vai pa dublēšanas kanālu nonāk uz Centrālās Apsardzes pults (CAP). CAP operatora monitorā tiek attēlota gan visa nepieciešama informācija par objektu gan informācija par trauksmes veidu. Tūlītēji uz apsargājamo objektu izbrauc mobilā apsardzes grupa. Nepieciešamības gadījumā, atkarīgi no trauksmes veida, tiek ziņots policijas, ugunsdzēsības dienestam vai citu dienestu darbiniekiem. Operators arī sazinās ar klientu vai klienta pilnvaroto personu un paziņo par notiekošo.

Objektu tehniskā apsardze var tikt īstenota kā atsevišķs pakalpojums, kā arī kombinācijā ar fizisko apsardzi. Tas ļauj ievērojami samazināt izmaksas uz apsardzi, nepazeminot drošības līmeni objektā, kā arī novest līdz minimumam cilvēka faktoru.

Pasūtīt pakalpojumu