/ / Publisko pasākumu apsardze

Publisko pasākumu apsardze

Holdinga apsardzes kompānijas „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” apsardzes uzņēmumi nodrošinās kārtību un drošību dažādu publisko pasākumu laikā (izklaides pasākumi, konferences, semināri utt.) Mūsu darbiniekiem ir liela pieredze apsardzes nodrošināšanā liela cilvēku skaita pulcēšanas vietās, viņi var organizēt drošu apsardzes shēmu pasākumu laikā, kā arī noteikt sadarbības principus ar tiesībsargājošām iestādēm.

Publisko pasākumu apsardze ietver:

  • Iepazīšanas ar pasākuma norises vietu, mērķu un apsardzes objekta noteikšanu;
  • Pasākuma apsardzes plāna izstrādi un tas saskaņošanu ar organizatoriem;
  • Kārtības uzturēšanu pasākuma norises laikā;
  • Prettiesisku darbību novēršanu;
  • Potenciāli bīstamu apmeklētāju neielaišanu apsargājamajā teritorijā;
  • Papildus pakalpojumi pēc vienošanās .

Pirms apsardzes pakalpojumu līguma parakstīšanas, holdinga apsardzes kompānijas speciālisti veic objekta kompleksu izpēti, analizējot esošos un potenciālos riskus, iekšējos un ārējos draudus, nosakot optimālus variantus klātesošo cilvēku drošības nodrošināšanai un īpašuma saglabāšanai.

Apsardzes pakalpojumu cena tiek noteikta un saskaņota ar klientu, ņemot vērā apsardzes pasākumu sarežģītības pakāpi, bīstamības pakāpi un apsardzes veidu.

Holdinga apsardzes kompānijas „Rīgas Apsardzes Sabiedrība” Centrālā Apsardzes Pults ir aprīkota ar visādiem bezpārtrauces sakaru veidiem; tiek organizēta apsargājamā objekta diennakts kontrole un mobilo apsardzes ekipāžu tūlītēja reaģēšana.

Pasūtīt pakalpojumu